• dmlcoinscom@gmail.com
Краткие характеристики:
Год издания
1999
Автор
Berghaus P.

HATZ, G./ILISCH, P./KLUGE, B. (Hrsg.) Peter Berghaus. Denar, Sterling, Goldgulden. Ausgewählte Schriften zur Numismatik
Osnabrück 1999, 484 S. inklusive etlicher Tfn. und zahlreicher Abb. Orig.-Broschur.

Peter Berghaus (1919-2012)

Peter Berghaus1.jpg

Загрузка отзывов...
Форма добавления информации